ข้าวแสนดี ข้าวขาวคัดพิเศษ 100%

 

ข้าวแสนดี ข้าวขาวคัดพิเศษ 100% 5กก. (Sandee Rice Thai White Rice 100% 5Kg ฿89 – ฿103

ข้าวแสนดี

คุณสมบัติเด่น / รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เป็นข้าวขาวที่คัดสรรจากแหล่งเพาะปลูกที่ดี นำมาผ่านวิธีการบรรจุ ด้วยเครื่องจักรอันนำสมัย เพื่อดำรงไว้ซิ่งคุณภาพให้ได้มาตรฐานคงเดิม รวมทั้งได้ข้าวขาวที่สะอาด คุณภาพดี หุงขึ้นหม้อได้ปริมาณ เหมาะสำหรับการนำมาทำเป็นข้าวราดแกง ข้าวผัด รวมทั้งร้านอาหารตามสั่งทั่วไป