โก๋แก่ ถั่วลิสงกรอบรสกะทิ Koh-Kae Coconut Cream Flavour Coated Peanuts

 

โก๋แก่
โก๋แก่ ถั่วลิสงกรอบรสกะทิ Koh-Kae Coconut Cream Flavour Coated Peanuts
ถั่วลิสงอบกรอบโก๋แก่รสกะทิ- ขนาด 180 กรัม- ถั่วลิสงคัดพิเศษทุกเม็ด ผ่านกรรมวิธีอบและปรุงรสเฉพาะ – เก็บรักษาไว้ในตู้เย็น จะเพิ่มรสชาติให้กรอบมันอร่อยยิ่งขึ้น
กรอบ อร่อย มันทุกเม็ด เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดี มันดีที่มีโก๋แก่