หอยทอด

” หอยทอด ” Oyster omelette เป็นอาหารจีนชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย แป้ง ไข่และหอย หอย

มีสองชนิดคือแบบแป้งกรอบและแบบแป้งนิ่ม แบบแป้งนิ่มนั่นใช้หอยนางรมผสมกับแป้ง เครื่อง

ปรุงรส ทอดในกระทะที่ร้อนจัด ใส่ไข่ โดยแป้งที่ใช้เป็นแป้งใส เหนียว เสิร์ฟในกระทะร้อน พร้อม

ถั่วงอกและซอสพริก มีชื่อเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “ออส่วน” แบบแป้งกรอบถ้าใช้หอยนางรมเรียก

“ออลัวะ” ถ้าใช้หอยแมลงภู่เรียก “ไช่ลัวะ” แต่ส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นอาหารไทย เหมือนอาหาร

จีนอีกหลาย ๆ ชนิดที่มาจากประเทศจีนแล้วนำมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความชอบของคนไทย

หอยทอดที่ทำขายในแต่ละท้องถิ่นและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

แหล่งที่มา th.wikipedia